Kamera Pentaka 8B

 

Objektiv:                            Biotar 2/12.5 6714175 Carl Zeiss Jena  

Film:                                   u kameri

Materijal:                           metalno kučište, kožna futrola

Dimenzije:                         63 x 128 x 121 mm

Težina:                               1.2 kg

Izvor podataka:                 Z. Mumlek

Osnovni podaci