Kamera Eumig C 16

Film:                                   16 mm

Objektiv:                            2 kom. Uma Cronar, Eumig       

Materijal:                           metal

Pokretanje:                        ručno – opruga

Dimenzije:                         105 x 215 x 230 mm

Težina:                               5,2 kg

Izvor podataka:                 Z. Mumlek

Osnovni podaci