Fonograf Edison Standard Phonograph, Model C

Datum:                               23.10.1906.

Pokretanje:                        ručno-opruga

Materijal:                           drvo

Dimenzije:                         330 x 315 x 240 mm + truba 755

Težina:                               14.2 kg

Izvor podataka:                 Z. Mumlek

Osnovni podaci

Zemlja SAD
Proizvođač National Phonograph Co. Edison Thomas A., Orange, N.J.
Godina 1903.
Tip Fonograf