Gramofoni

GRAMOFONI

Tvorcem gramofona smatra se Emile Berliner (Hanover, Njemačka 1851. – 1929.) koji odlazi 1870. godine u Ameriku kako bi izbjegao ratna zbivanja između Prusa i Francuza. Odlazi u Washington 1876. godine i prisustvuje demonstraciji novog telefona A. G. Bella. Tada je počeo proučavati telefon i uočavati slabosti u odašiljaču. Stoga pronalazi novi odašiljač kojeg naziva odašiljačem “labavog kontakta”- neku vrstu novog mikrofona koji povećava glasnoću prenesenog glasa. Berliner je tada patentirao svoj pronalazak, zapošljava ga American Bell Telephone Company te slijedećih 7 godina provodi u laboratoriju ABTO New York. Širi svoje znanje o fizici i električnoj energiji studirajući na Institutu Cooper Union. Dobiva američko državljanstvo 1881. godine, a što za njega bilo bitno budući da bez toga nije mogao patentirati. Odlazi iz Bostona u Washington, poboljšava rad Bellovog telefona, prodaje prava svojih patenata te 1886. godine počinje raditi na razvoju gramofona. Svoj prvi patent za nešto, što kasnije nazivamo gramofonom, dobiva 1887. godine: patent za snimanje zvuka pomoću horizontalne modulacije koja prati liniju na rotirajućoj površini u obliku diska…